Hejnice

Hejnice

Součástí Porsche festivalu v září 2016 byla vyjížďka do Frýdlandského výběžku.

Jedna ze zastávek byla v Hejnicích, které patřily k významným poutním místům.  Zastavili jsme přímo u bývalého františkánského kláštera, kterému vévodí barokní kostel Navštívení Panny Marie.